WYGRANA | Miło nam poinformować, że wygraliśmy dla naszego klienta sprawę związaną z roszczeniami dotyczącymi  tzw. „opłat półkowych”.

Sąd I Instancji, po przeprowadzeniu szerokiego postępowania dowodowego, uwzględnił przedstawioną przez nas argumentację – w tym opinie biegłych z zakresu marketingu handlowego i planowania sprzedaży a także finansów i rachunkowości – i oddalił powództwo. Wyrok nie jest prawomocny, jednak stanowi kolejny sygnał, że sądy (już w I Instancji) mogą, w sposób odmienny od dotychczasowego  weryfikować przesłanki czynów nieuczciwej konkurencji polegające na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku.

Stopniową zmianę w tym zakresie obserwować można od pewnego czasu, nie jest ona jednak procesem szybkim i łatwym. Naszym zdaniem przy rozstrzyganiu sportów tego rodzaju bardzo ważne jest zrozumienie funkcjonowania nowoczesnych systemów stosowanych przez przedsiębiorców w ich działalności gospodarczej oraz powiązań i wzajemnych zależności w tym funkcjonowaniu.

Sprawę z ramienia SENDERO Tax & Legal prowadziła radca prawny Anita Woroniecka.