Wygrana sprawa przed WSA w Opolu dotycząca kosztów finansowania dłużnego.

Kolejny sukces doradców podatkowych SENDERO Tax & Legal. W wyniku skargi na interpretację indywidualną Dyrektora KIS uzyskaliśmy korzystny dla Klienta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, w zakresie prawidłowej wykładni i zastosowania przepisów zawartych w art. 15c Ustawy o CIT. Sąd w niniejszym orzeczeniu przychylił się do naszej argumentacji wskazującej, że maksymalny limit kosztów podatkowych z tytułu finansowania dłużnego stanowi suma 3 mln PLN plus 30% wskaźnika podatkowej EBITDA. Ponadto Sąd wskazał, że różnice kursowe powstające w zakresie spłaty kredytów walutowych stanowiących instrumenty zabezpieczające nie podlegają regulacjom dotyczącym finansowania dłużnego.

Wydany wyrok w części dotyczącej klasyfikacji różnic kursowych jest pierwszym takim orzeczeniem w Polsce. Orzeczenie Sądu można uznać za przełomowe ponieważ uznano, że przy klasyfikacji różnic kursowych powstających w zakresie spłaty kredytów walutowych stanowiących instrumenty zabezpieczające istotne znaczenie ma cel gospodarczy oraz sposób wykorzystania kredytu walutowego, który w analizowanej sprawie ma charakter instrumentu finansowego, nie zaś źródła finansowania.

Sukces przed WSA w Opolu cieszy szczególnie dlatego, że dzięki naszemu wsparciu Klient zyskał szansę na istotne ograniczenie obciążeń podatkowych oraz ograniczenia kosztów finansowania dłużnego.