Ważne orzeczenie dla pracodawców i pracowników. Sąd Najwyższy ponownie potwierdził, że pracodawca nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. www.sn.pl/orzeczenia