Wzmocnienie kompetencji z zakresu podatków. Zespół podatkowy SENDERO Tax & Legal uczestniczył w dwudniowych, wewnętrznych warsztatach dotyczących podatków dochodowych, VAT, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ordynacji podatkowej. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą nam jeszcze lepiej reprezentować interesy naszych Klientów.