Przegląd podatkowy to weryfikacja poprawności przyjętych rozwiązań oraz kalkulacji podatkowych. Celem przeglądu jest identyfikacja nieprawidłowości oraz obszarów oszczędności podatkowych. To spotkanie doświadczonych doradców podatkowych z pracownikami działu finansowo-księgowego połączone z analizą dokumentów źródłowych. Wynikiem prac jest poufny raport zawierający rekomendacje dotyczące sposobów ograniczenia ryzyka podatkowego oraz wskazujący na możliwą optymalizację rozliczeń. Warto nim objąć co najmniej roczne rozliczenie CIT oraz prawidłowość rozliczeń VAT.