Z przyjemnością chcielibyśmy pochwalić się kolejną wygraną przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Tym razem w sprawie karuzeli VAT.

NSA przychylił się do naszej argumentacji i uchylił niekorzystne dla podatnika rozstrzygnięcia WSA oraz Izby Administracji Skarbowej. Nad sprawą pracował zespół kierowany przez Szymon Karpiński – wspólnika odpowiedzialnego za praktykę VAT w Sendero.