Miniony 2022 rok był dla nas intensywny pod wieloma względami. Pracowaliśmy, nadążając za wciąż zmieniającymi się przepisami prawnymi i podatkowymi. Dzieliliśmy się także naszą wiedzą tam, gdzie mogliśmy. W ten sposób:

✔️napisaliśmy ponad 20 publikacji dla prasy branżowej,
✔️przeprowadziliśmy 30 specjalistycznych webinarów, w ramach których uczestniczyły setki osób, w tym z firm zrzeszonych w Wałbrzyskiej oraz Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
✔️przeprowadziliśmy pierwszą od czasów pandemii konferencję stacjonarną („Za co bije PIP”?)
✔️opublikowaliśmy łącznie ponad 40 wpisów na #BlogVAT i #BlogdlaSpółek,
✔️wyprodukowaliśmy autorski podcast – #PodcastPodatkowy, do którego wciąż nagrywamy nowe odcinki,
✔️występowaliśmy jako eksperci w programach internetowych oraz radiowych.

Oprócz tego świętowaliśmy nasz jubileusz! Z okazji #15latSendero wzięliśmy udział jako sponsor w unikatowym w swojej formule XXIII Festiwalu Bachowskim. Dla naszej kancelarii ważny jest potencjał lokalności oraz regionu, w którym działamy. Wierzymy, że na Dolnym Śląsku – nie tylko w biznesie, ale i w kulturze – dzieją się rzeczy warte uwagi nas wszystkich.

Niestety, nie możemy powiedzieć, że cały ubiegły rok był dla nas szczęśliwy i pomyślny…

Dużą część naszego czasu zabrała aktywna pomoc obywatelom Ukrainy poszkodowanym w wojnie z Rosją, która wstrząsnęła nami podobnie, jak resztą cywilizowanej Europy.

W grudniu musieliśmy zmierzyć się z ogromną stratą, jaką była śmierć jednego z naszych współpracowników – Michała Wodzickiego. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam wsparcie w tym niezwykle trudnym czasie. Pamięć o Michale już zawsze pozostanie częścią Sendero.

Mimo wszystko, wkraczamy w ten 2023 rok z wdzięcznością, pełni dobrych myśli. Dziękujemy wszystkim osobom, które sprzyjają naszej organizacji.

Życzymy Wam dużo zdrowia i spokoju!