13 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zmiana ma ułatwić realizację inwestycji poprzez podniesienie progów, powyżej których konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku budowy garaży lub parkingów oraz instalacji fotowoltaicznych.

Dotychczas przepisy zakładały obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach już dla parkingów i hal garażowych powyżej 0,5 ha. W wyniku dokonanej nowelizacji, do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a więc wymagających uzyskania decyzji środowiskowej będą zaliczane garaże lub parkingi na obszarach cennych przyrodniczo dla terenów od 0,5 ha (poprzednio od 0,2 ha) oraz na pozostałych terenach od 1 ha.

Ułatwienia obejmą także budowę farm fotowoltaicznych. Do tej pory inwestor musiał wystąpić o decyzję środowiskową, gdy powierzchnia, na której planowano budowę instalacji fotowoltaicznej, przekraczała 1 ha. Ponadto, dotychczas zabudowa systemami fotowoltaicznymi  była częścią zabudowy przemysłowej lub magazynowej. Obecnie próg ten podniesiono do 2 ha (do 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody) i utworzono oddzielną kategorię dla tego rodzaju zabudowy, odłączając ją od zabudowy przemysłowej i magazynowej.

Do przedsięwzięć, w których przed wejściem w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie m.in. decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa o udostępnianiu informacji o środowisku, stosowane będą przepisy dotychczasowe.

Zaproponowane zmiany znacząco uproszczą i przyspieszą przebieg procesów inwestycyjnych, co należy ocenić pozytywnie.

__________________________________________________________________________________

Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania oraz wyjaśnimy wszelkie wątpliwości w tym zakresie.