1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie przepis o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz wybranych ustaw z 14 kwietnia 2023 r.
Nowelizacja nakłada na banki oraz inne instytucje finansowe dodatkowe obowiązki związane z raportowaniem płatności transgranicznych.

Jakie są cele wprowadzenia nowych regulacji, oraz jak będzie wyglądało raportowanie płatności transgranicznych? Między innymi to opisuje Monika Bilska w artykule dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Całość tekstu dostępna na stronie: https://tiny.pl/ccqc3