„Instrumenty finansowe służące zabezpieczeniu podstawowej działalności nie mają charakteru dłużnego, zatem koszty związane z ich wykorzystywaniem nie podlegają limitowaniu” – tak w trakcie piątkowej rozprawy orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Jednocześnie Sąd w całości podzielił argumentację Sendero i przyznał rację reprezentowanemu przez nas Klientowi – dużej, giełdowej spółce z branży energetycznej.

Klienta przed NSA reprezentował Grzegorz Młynarczyk – partner odpowiedzialny za praktykę cen transferowych w Sendero.

Spór dotyczył limitowania kosztów związanych z korzystaniem z instrumentów zabezpieczających (na mocy art. 15c ustawy o CIT).