Miło nam poinformować, że w sprawie przeciwko wspólnocie mieszkaniowej będącej naszym Klientem, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał naszą argumentację i zmienił wyrok Sądu I instancji. Tym samym oddalono żądanie uchylenia podjętej przez naszego Klienta uchwały.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, reprezentowana przez SENDERO wspólnota mieszkaniowa wykazała, że zainstalowanie szlabanu przy wjeździe na teren nieruchomości nie narusza przepisów prawa ani interesu właścicieli lokali użytkowych. Sąd uznał, że interes większości przeważa nad prywatnym interesem właścicieli lokali użytkowych, którym zależy na zachowaniu możliwości parkowania przez ich klientów na terenie nieruchomości.

Sąd zgodził się z naszą argumentacją, że wspólnota mieszkaniowa nie jest ograniczona pierwotnym sposobem użytkowania z nieruchomości wspólnej, a utrudnione korzystanie z niej spowodowane swobodnym dostępem dla samochodów uzasadnia zmianę położenia szlabanu.

Sprawę prowadziła Anna Wieczorek – radca prawny i partner SENDERO Tax & Legal, oraz aplikant radcowski, Piotr Rolka.