Pracownik nie może nadużywać swojego prawa i zaskakiwać pracodawcy swoimi nieobecnościami w pracy.

Jak korzystać z urlopu okolicznościowego i ze zwolnienia na oddanie krwi?

Urlop okolicznościowy i zwolnienie od pracy w celu oddania krwi to krótkie nieobecności w pracy. Mogą one jednak dezorganizować harmonogram pracy w firmie. Brak pracowników wpływa na efektywność i wydajność pracy całego zespołu. Jak więc pracownicy powinni zgłaszać tego rodzaju nieobecności i czy pracodawca może w tym zakresie postawić konkretne wymagania? Odpowiedzi na te pytania powinny się znaleźć w regulaminie pracy.

Efektywna organizacja pracy

Nieobecność pracownika w pracy to przede wszystkim niedogodności organizacyjne dla pracodawcy. Absencje są szczególnie problematyczne w sytuacji, gdy pracownik nie poinformuje o nich z odpowiednim wyprzedzeniem. Oczywiste jest jednak to, że są sytuacje – uzasadniające zwolnienia od pracy – które niełatwo przewidzieć. Mogą one zaskoczyć samego pracownika. W jaki więc sposób pracodawca może uregulować zasady korzystania ze zwolnień, aby zapewnić efektywną organizację pracy?


W pewnych sytuacjach życiowych – na przykład ślubu pracownika, narodzin jego dziecka lub pogrzebu osoby bliskiej – pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy. W zależności od okazji lub stopnia pokrewieństwa pracownikowi przysługują jeden lub dwa dni zwolnienia. Ma to umożliwić pracownikowi wzięcie udziału w tych rodzinnych uroczystościach. Takie zwolnienie może służyć również realizacji koniecznych formalności związanych z takim wydarzeniem.

Urlop okolicznościowy nie musi być wykorzystany w dniu samego wydarzenia. Powinien jednak pozostawać w rozsądnym odstępie czasowym od tego wydarzenia i mieć z nim związek. Ponadto zwolnienie nie musi obejmować następujących po sobie dni kalendarzowych. Pracownik nie będzie jednak uprawniony do zwolnienia, jeżeli chce z niego skorzystać w dzień wolny od pracy – na przykład w czasie urlopu wypoczynkowego lub jest niezdolny do pracy z powodu choroby.

Zwolnienie od pracy oraz od wykonywania czynności służbowych przysługuje również krwiodawcom na dzień oddawania krwi. Pracownik nie „nabywa prawa” do zwolnienia, jeżeli oddaje krew w dzień wolny od pracy – na przykład w czasie urlopu wypoczynkowego. Regulacje związane z pandemią Covid-19 rozszerzyły uprawnienia honorowych dawców krwi. Pracownik nie może jednak nadużywać swojego prawa i zaskakiwać pracodawcę swoimi nieobecnościami w pracy.

Artykuł autorstwa Filipa Firuta i Katarzyny Lipińskiej w całości jest dostępny na stronie kancelarie.pl