Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny umożliwiający wystawianie oraz otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną. Od początku 2022 roku KSeF funkcjonuje jako rozwiązanie dobrowolne, natomiast od 1 lipca 2024 roku miał obowiązywać w formie obligatoryjnej dla każdego przedsiębiorcy zarejestrowanego jako płatnik VAT.

 

Na początku roku Ministerstwo Finansów poinformowało jednak, że obowiązkowy KSeF nie wejdzie w życie w ww. terminie. Odroczenie spowodowane było wykryciem błędów oraz nieścisłości w KSeF. W celu wyeliminowania nieprawidłowości Ministerstwo Finansów ogłosiło konieczność przeprowadzenia zewnętrznego audytu informatycznego.

 

Ministerstwo Finansów reaguje na obawy podatników

 

W celu zbadania nastawienia oraz oczekiwań przedsiębiorców co do KSeF, Ministerstwo Finansów wykorzystało opóźnienie w czasie spowodowane audytem i przeprowadziło konsultacje społeczne. W ramach konsultacji odbyło się dziewięć spotkań, podczas których podatnicy i specjaliści z różnych branż przedstawiali swoje wątpliwości i zgłaszali postulaty dotyczące zmian w KSeF. Omawiane zagadnienia dotyczyły m.in. bezpieczeństwa, wydajności systemu oraz dostosowania funkcjonalności KSeF do specyfiki różnych branż.

 

21 marca 2024 r. w trybie hybrydowym odbyło się spotkanie podsumowujące cały cykl konsultacji społecznych. W jego trakcie Minister Finansów podkreślił nieuchronność wprowadzenia obowiązkowego KSeF mówiąc, że nie ma już od niego odwrotu. Zapewnił także, że nowa data wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania ma zostać podana na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku. Podczas spotkania Ministerstwo Finansów wyraziło gotowość do uwzględnienia zgłoszonych przez różne podmioty uwag i do podjęcia działań mających na celu usprawnienie KSeF.

 

Kluczowe zmiany

 

Podczas podsumowania konsultacji społecznych Ministerstwo Finansów zaprezentowało główne kierunki zmian w KSeF i związanych z nim przepisach. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

  • KSeF zostanie wdrożony w tym samym terminie dla wszystkich przedsiębiorców;
  • planowane jest odroczenie wprowadzenia kar za niestosowanie KSeF oraz odroczenie obowiązku podawania numeru KSeF w tytułach przelewów;
  • planowane jest wprowadzenie możliwości dobrowolnego wystawiania w KSeF faktur na rzecz konsumentów (B2C);
  • konsumenci będą mieli możliwość odbierania faktur w KSeF za pomocą kodu QR (tzw. dostęp anonimowy do faktury w KSeF);
  • wprowadzona zostanie w okresie przejściowym dla wszystkich podatników opcji wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia roboczego;
  • przewidziana jest możliwość dodawania załączników do faktur w KSeF (w formie ustrukturyzowanej);
  • przedsiębiorcy będą mogli wystawiać w okresie przejściowym faktury „papierowe”, pod warunkiem że jednostkowa wartość faktury nie będzie przekraczać 450 zł, a łącznie będzie to kwota poniżej 10 000 zł miesięcznie (te limity będą jeszcze analizowane podczas konsultacji aktów prawnych).

 

Ministerstwo Finansów zapowiedziało także, że w maju br. urzędy skarbowe na terenie całego kraju rozpoczną szkolenia (stacjonarne oraz online) dla przedsiębiorców. Podatnicy będą mogli umówić się również na indywidualne spotkania, podczas których otrzymają niezbędne informacje związane z obowiązkowym KSeF i korzystaniem z bezpłatnych narzędzi przygotowanych dla nich przez ministerstwo.