Obowiązki pracodawcy w kontekście nakazu noszenia maseczek 24 kwietnia 2020

Nakaz noszenia maseczek – obowiązki pracodawcy Rozporządzenie od dnia 16 kwietnia nakazuje noszenie maseczek w środkach publicznego transportu zbiorowego i w miejscach ogólnodostępnych. Jednakże, nie oznacza to, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi maseczki ani w drodze do pracy ani na terenie zakładu pracy. Nawet jeśli pracownik dojeżdża do pracy autobusem, którym pracodawca dowozi pracowników

Czytaj więcej