We wrześniu br. zostanie ogłoszony przez NFOŚ nabór wniosków na dofinansowanie do kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego ponoszonych w 2023. Nabór wniosków będzie krótki (14 dni).

Co ważne, znacznie rozszerzono listę kodów PKD uprawniających do pomocy. Dzięki temu wiele firm, będzie mogło skorzystać ze wsparcia za 2023, choć nie miały takiej możliwości dla roku 2022.

Aktualnie pomoc podstawową będą mogły otrzymać firmy o przeważającym PKD w sekcjach B i C, czyli działy od 05 do 33.

 

Główne warunki są następujące:

– w 2021 ponieśli łączne koszty gazu ziemnego i energii elektrycznej na poziomie co najmniej 3% wartości produkcji sprzedanej [rok 2021 jest tu rokiem referencyjnym]

– w ostatnim zamkniętym roku obrotowym, czyli najczęściej 2022, uzyskali co najmniej 50% przychodu z działalności w sekcjach B lub C (działy od 05 do 33)

– refundacja dotyczy kosztów gazu ziemnego i energii elektrycznej poniesionych w 2023.

 

Dalsze szczegóły określone są w Programie przyjętym przez Radę Ministrów w sierpniu br., a także w dokumentacji naboru, która w najbliższych dniach zostanie ogłoszona przez NFOŚ.

Ponadto, niektóre firmy o przeważającym PKD z odrębnej listy będą uprawnione do pomocy rozszerzonej.

Przedsiębiorcy uprawnieni w okresie wnioskowanym do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem, Jackiem Wilczewskim