Mamy przyjemność poinformować, że nasz Klient działający w branży e-commerce – firma Artgeist – zostanie jednym z najemców obiektu Quroum we Wrocławiu. Naszą rolą było wsparcie Klienta w procesie negocjacji warunków umowy najmu oraz zadbanie o prawidłową treść umowy. Z ramienia Sendero w negocjacjach uczestniczyła Anna Wieczorek, partner. Gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w ten proces.

O co warto zadbać w przypadku zawierania umowy najmu? Najemca powinien otrzymać lokal w umówionym stanie. Dodatkowo warto wprowadzić procedury usuwania ewentualnych wad, wskazać przypadki, w których jest możliwe wcześniejsze wyjście z umowy, wysokość i sposób zabezpieczenia czynszu najmu, dokonać podziału między stronami kosztów utrzymania, eksploatacji i napraw przedmiotu najmu oraz wskazać zakres usług pokrywanych z opłat eksploatacyjnych. Oczywiście ustalenia co do zawartości umowy są indywidualne i zależą od stron, ważne jest jednak, aby w oparciu o przepisy prawa zadbać o swój interes. Dobrze przemyślana umowa najmu zapewni, że korzystanie z nieruchomości będzie spokojne i możliwie bezproblemowe. Za sprawny przebieg negocjacji i zawierania umów najmu komercyjnego w naszej kancelarii dbają Anna Wieczorek i Łukasz Lubaszka.