Sendero Tax & Legal – wśród najlepszych 23 marca 2009

Gazeta Prawna już po raz trzeci ogłosił Ranking Firm i Doradców Podatkowych. Podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego z całej Polski zostały sklasyfikowane w trzech grupach, w zależności od liczby zatrudnianych doradców podatkowych.
Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy konstruowaniu rankingu to – oprócz liczby doradców podatkowych – między innymi wysokość przychodów oraz liczba sporów z organami podatkowymi wygranych przed sądami administracyjnymi. Sendero Tax & Legal w swojej kategorii odnotowała znaczący awans w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednocześnie Sendero Tax & Legal odnotowała najwyższą pozycję spośród podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego z Dolnego Śląska w kategorii firm zatrudniających od 3 do 9-ciu doradców podatkowych

Kolejny doradca podatkowy w zespole Sendero Tax & Legal 23 sierpnia 2008

Do grona doradców podatkowych Sendero Tax & Legal dołączyła Agnieszka Morska – doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego. Agnieszka została wpisana w listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych z numerem 11389. Gratulujemy!

Nowi pracownicy Sendero Tax & Legal

Do zespołu prawnego dołączyło dwóch radców prawnych z kilkuletnim doświadczeniem pracy w największych polskich kancelariach prawniczych. Zespół Sendero Tax & Legal liczy obecnie 14 osób.

Sendero Tax & Legal – współorganizatorem seminarium 23 czerwca 2008

Sendero Tax & Legal, we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., zorganizowało seminarium na temat rachunkowych i podatkowych skutków zawierania przez osoby prawne transakcji dotyczących opcji walutowych. W seminarium wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

Sendero Tax & Legal – współorganizatorem seminarium 24 marca 2008

Sendero Tax & Legal we współpracy z Brytyjsko Polską Izbą Handlową zorganizowało seminarium dotyczące podatkowych regulacji w zakresie różnic kursowych. Wykład poprowadzili Grzegorz Młynarczyk i Szymon Karpiński, Partnerzy Sendero Tax & Legal.

Szymon Karpiński – współautorem książki 23 marca 2008

W marcu 2008 roku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się książka „Dyrektywa VAT – komentarz”. Jednym ze współautorów książki jest Szymon Karpiński – partner w dziale doradztwa podatkowego Sendero Tax & Legal.
Publikacja zawiera komentarz do nowej Dyrektywy VAT (2006/112/WE), Rozporządzenia Rady (2005/1777) oraz VIII i XIII Dyrektywy. W komentarzu uwzględniono orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz zawarto tłumaczenia tez i istotnych fragmentów uzasadnienia tych orzeczeń. Publikacja zawiera również informacje dotyczące sposobu implementacji wybranych przepisów Dyrektywy VAT przez wszystkie 27 państw członkowskich oraz ocenę zgodności polskich przepisów dotyczących podatku od towarów i usług z prawem wspólnotowym.

 

 

Sendero Tax & Legal – członkiem brytyjsko-polskiej izby handlowej 23 stycznia 2008

Sendero Tax & Legal zostało korporacyjnym członkiem Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej zrzeszającej współpracujące ze sobą polskie, brytyjskie i międzynarodowe firmy. BPCC jest niezależną, pozarządową organizacją działającą w Polsce od 1992 roku, której głównym celem jest wspomaganie polsko-brytyjskich kontaktów gospodarczych.

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 18 listopada 2007

W dniach 16-18 listopada 2007 roku w Krzyżowej koło Świdnicy odbyło się coroczne spotkanie przedsiębiorców i samorządowców – jedno z największych spotkań samorządowo-biznesowych w Polsce.

Tegoroczną edycję Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego zorganizowano pod hasłem „Kreatywny Dolny Śląsk ku kreatywnej Europie”. Jednym z podmiotów współprzygotowujących tegoroczna edycję Forum było Sendero Tax & Legal. Artur Wolny – partner w dziale doradztwa podatkowego Sendero Tax & Legal – współprowadził jedną z grup problemowych obradujących w trakcie Forum – grupę „Kreatywny Biznes”.