Newsletter 16/2019 – Odpady w 2020 r. – nowe obowiązki i wysokie kary

Od 1 stycznia 2020 r. posiadaczy odpadów czeka elektroniczna rewolucja. W BDO uruchomiony zostanie moduł ewidencji i sprawozdawczości. Wszystkie obowiązki związane z posiadaniem odpadów, w tym sam obowiązek rejestracji, realizowane będą elektronicznie. Dlaczego wielu z przedsiębiorców obawia się zmian? Bo za brak wpisu w Rejestrze BDO i błędy w dokumentacji przewidziane są surowe kary – do 1 mln. złotych, a system wprowadzany jest „na ostatnią chwilę”.

 

Czy obowiązki rzeczywiście będą zupełnie nowe?

Nie będą zupełnie nowe, tylko zmieni się sposób ich realizacji. Nie zmieni się co do zasady katalog podmiotów, które podlegają obowiązkowi rejestracji w BDO (czyli: Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Tak samo jak obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów czy sprawozdawczości. Jednak od 2020 r. dużo łatwiejsze będzie sprawdzenie czy i w jaki sposób przedsiębiorcy wywiązują się z tych obowiązków, bowiem informacje znajdą się w elektronicznym BDO. Nowy będzie obowiązek wprowadzania na bieżąco do ewidencji informacji o wytworzonych i przekazanych odpadach. Nie będzie już zatem możliwe sporządzanie raz w miesiącu zbiorczej karty przekazania odpadów.

 

Elektroniczna Baza uniemożliwi prowadzenie działalności?

Posiadacze odpadów mieli obowiązek zarejestrować się w BDO do 24 lipca 2018 r. Jednak ci, którzy tego nie zrobili, byli w stanie prowadzić działalność, mimo naruszenia obowiązku rejestracji.  Przekazywali odpady kolejnym podmiotom na podstawie papierowych kart przekazania odpadów, które mogły być prawidłowe. Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie to możliwe, bo brak rejestracji w BDO będzie oznaczał brak możliwości wystawienia niezbędnych dokumentów. Odbiorcy odpadów nie będą zatem takich odpadów przyjmować, co może uniemożliwić prowadzenie działalności np. wytwórcom odpadów.

 

Wątpliwości przedsiębiorców

Wizja korzystania z BDO rodzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców. Wynika to między innymi z późnego uruchomienia wersji produkcyjnej programu – ma to nastąpić dopiero 16 grudnia. Dopiero po jego uruchomieniu będzie możliwe przetestowanie tworzenia elektronicznych kart przekazania odpadów i zgodności programu z własnym oprogramowaniem. Wtedy również możliwe będzie przeszkolenie pracowników, na co – z uwagi na okres świąteczny – zostanie zaledwie kilka dni. Na tę chwilę dostępna jest jedynie pilotażowa wersja modułu ewidencji. Do 16 grudnia mają jednak występować czasowe problemy z jej dostępnością.

 

Jak się przygotować?

W pierwszej kolejności należy zapoznać z listą podmiotów wpisywanych do Rejestru BDO na wniosek. Lista znajduje się w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jeśli podlegają Państwo obowiązkowi rejestracji, a nie dokonali jeszcze wpisu do BDO – należy to zrobić jak najszybciej. Do 31 grudnia 2019 r. wniosek o wpis można złożyć w wersji papierowej we właściwym Urzędzie Marszałkowskim lub elektronicznie. Od stycznia 2020 r. większość przedsiębiorców będzie mogła złożyć wniosek tylko elektronicznie. Co więcej, rekomendujemy obserwowanie strony https://bdo.mos.gov.pl, na której mają pojawić się informacje na temat uruchomienia wersji produkcyjnej BDO. Im szybciej dokonają Państwo zintegrowania systemów, tym większa szansa, że ani system, ani nowy sposób ewidencji nie zaskoczą Państwa w przyszłym miesiącu.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w innych sprawach związanych z prawem i podatkami.

 

Zespół SENDERO Tax & Legal

Pobierz plik