Koniec roku zbliża się wielkimi krokami a wraz z nim zmiany w VAT.  Tym razem będzie ich sporo. Pojawią się nowe obowiązki ale i ułatwienia. Co nowego czeka zatem na podatników w 2023 r.? Poniżej prezentujemy najważniejsze ze zmian.

Slim VAT 3

Wszystko wskazuje na to, że wbrew przewidywaniom styczeń 2023 r. nie przyniesie podatnikom nowelizacji w zakresie pakietu „Slim VAT 3”. Wbrew dotychczasowym zapowiedziom, według najnowszej wersji projektu nowelizacji większość zmian zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2023 r.

O najistotniejszych zmianach w ramach pakietu „Slim VAT 3” pisaliśmy już tutaj: Pojawił się projekt ustawy ws. SLIM VAT 3. Kierunek zmian wskazany w najnowszym projekcie ustawy nowelizującej, został co do zasady utrzymany. Warto jednak zachować czujność, gdyż ich ostateczny kształt i zakres może ulec modyfikacjom. Na chwilę obecną, obejmują one między innymi:

 

KURSY WALUT – doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,

SANKCJA VAT – umożliwienie organom nakładającym sankcję VAT ustalenie jej wysokości w sposób uwzględniający charakter i wagę naruszenia,

ROZLICZANIE WNT – rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,

WSPÓŁCZYNNIK VAT – zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 000 zł,

RACHUNEK VAT – rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty,

WIS – konsolidację i ujednolicenie wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT).

 

Grupy VAT

Od 1 stycznia 2023 r. moc obowiązującą otrzymają regulacje wprowadzające system grupowego (wspólnego) rozliczania VAT dla tzw. grup VAT. O grupach VAT pisaliśmy tu https://sendero.pl/polski-lad-ma-wprowadzic-kilka-nowych-uproszczen-w-obszarze-vat-w-tym-instytucje-tzw-grup-vat

Możliwość tworzenia grup VAT stanowi nowe rozwiązanie dla podatników, trudno zatem przewidzieć jak założenia w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup VAT przełożą się na praktykę stosowania przepisów. Mimo niewątpliwej mnogości ułatwień płynących z utworzenia grupy VAT, uczestnictwo w jej strukturze niesie ze sobą również szereg wyzwań i nowych obowiązków.

 

Pozostałe wybrane zmiany

JPK – Wśród modyfikacji z którymi już niebawem będą musieli zmierzyć się podatnicy, znajdują się także zmiany dotyczące JPK. Już od 1 stycznia 2023 r. przekształceniu ulegną m.in. zasady stosowania kodu GTU_08. Zmiana w zakresie zastosowania kodu        GTU_08, dotyczyła będzie rozszerzenia obowiązku stosowania tego kodu także do towarów objętych grupowaniem CN 8549, tj.        odpady i złom elektryczne i elektroniczne (w tym z udziałem metali szlachetnych).

Przedłużenie obowiązywania preferencyjnych stawek VAT w 2023 r. – w 2023 r. podatnicy prawdopodobnie w dalszym ciągu będą mogli skorzystać z pewnych preferencji w zakresie opodatkowania niektórych produktów obniżonymi stawkami VAT.

Jak wynika z treści opublikowanego projektu rozporządzenia, do 30 czerwca 2023 r. obowiązująca pozostanie preferencyjna – 0% stawka VAT na produkty żywnościowe wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

 

Co ze stawkami na paliwo i prąd?

Z nieoficjalnych komunikatów prasowych wynika, że w 2023 r. przywrócone zostaną wyższe stawki VAT m.in. w odniesieniu do energii elektrycznej i paliw. Wygląda więc na to, że zarówno dla energii elektrycznej jak i paliw, już z początkiem 2023 r. stawki VAT powrócą do stanu sprzed tarczy antyinflacyjnej, osiągając tym samym wysokość 23%. Do końca bieżącego roku pozostało niewiele czasu, oficjalne rozstrzygnięcie tej materii powinno zatem nastąpić lada chwila.

Wyzwania przed którymi stoją podatnicy

Biorąc pod uwagę mnogość wprowadzanych zmian, stosunkowo krótki czas jaki pozostał do momentu ich wdrożenia oraz fakt, iż ich część w dalszym ciągu pozostaje na etapie procedowania, przed podatnikami plasuje się niełatwe zadanie adaptacji do nowej rzeczywistości prawnej. Połapanie się w gąszczu legislacyjnych nowinek i zawiłości stanowi nie lada wyzwanie, zachęcamy zatem do pozostania na bieżąco z naszym blogiem VAT.

 

Autor: Magdalena Kopacz, młodszy konsultant podatkowy