Program Współdziałania

Program Współdziałania to nowa forma współpracy pomiędzy największymi podatnikami (o przychodach przekraczających 50.000.000 euro) a Krajową Administracją Skarbową. Celem Programu Współdziałania jest podjęcie wspólnych działań ułatwiających prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych z jednoczesnym ograniczeniem kontroli u podatników.

 

W ramach Programu Współdziałania, Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podmiotu.

 

Uczestnictwo w Programie Współdziałania łączy się z licznymi korzyściami. Należą do nich m.in.:

 • pewność poprawnego stosowania prawa podatkowego w czasie teraźniejszym (m.in. poprzez zawieranie porozumień podatkowych w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego),
 • preferencyjny sposób ustalania odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych,
 • możliwość zawierania porozumień w sprawie ustalania cen transferowych,
 • wyłączenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR), z wyjątkiem schematów transgranicznych,
 • możliwość skorzystania z nowej formy zaliczki uproszczonej w CIT.

 

Jednocześnie, przystąpienie do Programu Współdziałania i uczestnictwo w nim wiąże się dla podatnika z szeregiem obowiązków. Podatnicy są obowiązani do:

 • dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych,
 • posiadania skutecznych i adekwatnych procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych (tzw. ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego),
 • zgłaszania Szefowi KAS – bez wezwania – istotnych zagadnień podatkowych, które mogą stać się źródłem sporu podatkowego,
 • niezwłocznego przekazywania Szefowi KAS – bez wezwania – istotnych informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej.

 

Uczestnictwo w Programie Współdziałania jest dobrowolne i inicjowane poprzez złożenia przez zainteresowanego odpowiedniego wniosku. Proces przystąpienia do omawianego programu obejmuje w szczególności następujące czynności:

 • złożenie wspomnianego wniosku o podpisanie umowy o współdziałanie,
 • spotkanie stron (w tym ustalenie możliwości objęcia podatnika Programem Współdziałania),
 • przeprowadzenie tzw. audytu wstępnego przez Szefa KAS,
 • wdrożenie przez podatnika zaleceń (wewnętrznych ram nadzoru podatkowego),
 • analiza wprowadzonych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego przez Szefa KAS,
 • negocjacje i podpisanie umowy o współdziałanie.

 

Zakres naszego wsparcia

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorcom, Sendero świadczy kompleksową usługę wsparcia w sprawach związanych z przystąpieniem do Programu Współdziałania i uczestnictwie w tym programie. Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

 • weryfikację rozliczeń podatkowych i wdrożonych procedur wewnętrznych przed zainicjowaniem postępowania ws. przystąpienia do omawianego programu,
 • wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku o zawarcie umowy o współdziałanie (w tym doradztwo w zakresie wypełniania tzw. kwestionariusza samooceny),
 • wsparcie w okresie po złożeniu wniosku a przed audytem wstępnym (w tym m.in. pomoc w przygotowaniu do audytu),
 • wsparcie we wdrożeniu wewnętrznych ram nadzoru podatkowego (w tym m.in. strategii podatkowej),
 • wsparcie w zakresie negocjowania umowy o współdziałanie i w okresie do zawarcia tej umowy,
 • wsparcie w procesie podpisywania umowy o współdziałanie,
 • wsparcie w trakcie trwania umowy o współdziałanie (w tym w zakresie prowadzenia przez Szefa KAS tzw. audytu monitorującego).

 Dlaczego Sendero?

 • Posiadamy unikalne w skali kraju doświadczenie i kompetencje – nasz dział Compliance wspiera jedną z największych Podatkowych Grup Kapitałowych z branży budowlanej w staraniu o uczestnictwo w Programie Współdziałania.
 • Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu wewnętrznych procedur oraz przeprowadzaniu przeglądów podatkowych.

Ponadto, na Państwa życzenie jesteśmy gotowi podjąć się również innych podobnych czynności związanych z omawianym zagadnieniem.

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Polityka prywatności.