19 lutego 2014 r. ukazał się w Rzeczpospolitej artykuł Anny Zaleskiej – specjalisty ds. podatków w Sendero Tax & Legal, dotyczący kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym niepodzielonych zysków powstałych w momencie przekształcenia spółek kapitałowych w spółki osobowe.