WYBIERZ CO CIĘ INTERESUJE

Zniesienie stanu epidemii – najważniejsze zmiany w prawie

koronawirus
Od dnia 16.05.2022 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje stan zagrożenia epidemicznego, który zastąpił stan epidemii. Stało się tak wobec zmniejszającej się liczby przypadków zakażenia koronawirusem. Stan epidemii trwał od 20.03.2020...
Więcej

Obowiązek uregulowania opłaty skarbowej przez prokurenta spółki

Pełnomocnik przy pierwszej czynności urzędowej powinien przedstawić pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Czy obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej i załączenia potwierdzenia jej uiszczenia dotyczy również prokurenta...
Więcej

Zmiany przy składaniu i podpisywaniu sprawozdań finansowych

Przed nami wzmożony okres podpisywania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Zaś niedawno weszły w życie zmiany dotyczące składania i podpisywania tych dokumentów. Jedna ze zmian dotyczy wydłużenia czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych...
Więcej

Podwójne obywatelstwo a CRBR

CRBR
Nowy obowiązek 31 października 2021 roku weszły w życie kolejne przepisy nowelizujące ustawę z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. „ustawa AML”). Nowelizacja wprowadziła m.in. konieczność...
Więcej

Wykreślenie informacji o zadłużeniu z biura informacji gospodarczej przez dłużnika

Niejednokrotnie wierzyciele wpisują informacje o długu do biura informacji gospodarczej (takich jak np. BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Dłużników BIG, Erif BIG). Dla dłużnika oznacza to szereg problemów, począwszy od windykacji telefonicznej...
Więcej

Doręczenia po wyczerpaniu doręczeń komorniczych na adres pozwanego

Pożegnanie fikcji doręczeń pism procesowych Mijają już dwa lata od nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego („k.p.c.”). Pożegnała ona fikcję doręczeń, wprowadzając doręczanie pism procesowych przez komornika sądowego. Jednak przepis...
Więcej

Czy konieczne jest pozyskanie zaświadczenia o niekaralności członka Zarządu i prokurenta przed powołaniem?

Zgodnie z art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach...
Więcej

Postępowanie o zatwierdzenie układu znowu w grze

Od 1 grudnia 2021 roku nie można już skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji wprowadzonej przez Tarczę 4.0. Dłużnikom, którzy są w stanie porozumieć się ze swoimi wierzycielami proponuje się postępowanie o zatwierdzenie układu w wersji odświeżonej.
Więcej

Poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem w ramach Portalu Rejestrów Sądowych

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą wnioski do KRS o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem „systemu teleinformatycznego”, a...
Więcej

Składanie wniosków do KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie zmiana, w efekcie której zmieniły się radykalnie zasady składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dotychczas złożenie wniosku polegało na wypełnieniu formularza i przesłaniu go pocztą...
Więcej
Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Polityka prywatności.