Podatnicy doczekali się objaśnień podatkowych dotyczących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności 20 stycznia 2020

Jeżeli spełnione są ustawowe przesłanki podatnik, będący nabywcą, jest obowiązany do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP). W takiej sytuacji jedyną możliwą formą zapłaty jest zasadniczo przelew, który – po spełnieniu określonych przesłanek – może mieć charakter zbiorczy. Inne formy rozliczeń bezgotówkowych (takie jak płatności kartą, przekazem czy wekslem) nie są akceptowalne.

Quick Fixes okazały się szybkie tylko z nazwy 9 stycznia 2020

Rok 2019 upłynął, a wraz z nim szanse Polski na terminową implementację dyrektywy wprowadzającej pakiet zmian w zakresie opodatkowania VAT unijnego obrotu towarowego (tzw. pakiet Quick Fixes). Na całe szczęście Ministerstwo Finansów nie zostawiło jednak podatników z niczym.

Pojawiły się nowe wyjaśnienia ws. białej listy podatników VAT 26 listopada 2019

Biała lista podatników VAT od początku jej istnienia budzi wiele uzasadnionych wątpliwości podatników. Ministerstwo Finansów, chcąc pomóc przedsiębiorcom w zrozumieniu zasad funkcjonowania ww. narzędzia i skorelowanych z nimi przepisów, opublikowało kolejne, oficjalne wyjaśnienia w tym zakresie. Dotyczą one m.in. wirtualnych rachunków kontrahentów, szybkich płatności internetowych oraz płatności dokonywanych na rzecz zagranicznych kontrahentów.

Odsetki od WNT i importu usług przed Trybunałem 25 listopada 2019

TSUE rozstrzygnie czy wprowadzony w Polsce obowiązek uiszczania odsetek za zwłokę, w przypadku niespełnienia przesłanek pozwalających na wykazanie VAT naliczonego i należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów w jednej deklaracji, jest zgodny z unijną dyrektywą VAT. Pytanie prejudycjalne w tej sprawie zadał WSA w Gliwicach 4 listopada 2019 r. (I SA/Gl 495/19).

Wigilia firmowa, czyli jak wspólnie zjeść karpia, żeby nie zadławić się VAT 14 listopada 2019

Okres przedświąteczny to doskonała okazja, żeby podziękować swoim pracownikom za wspólnie spędzony rok. W tym celu, wielu pracodawców decyduje się na zorganizowanie wigilii firmowej. W zależności od upodobań, przybiera ona rozmaite formy – m.in. obiadu w biurze czy kolacji w restauracji. Podejmując decyzję w tym zakresie warto mieć jednak na uwadze nie tylko osobiste preferencje.

Przedwczesne wystawienie faktury powoduje obowiązek dwukrotnej zapłaty VAT 8 listopada 2019

Zdaniem organów podatkowych faktury wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub otrzymaniem zaliczki stanowią tzw. „puste faktury” – tj. faktury, które w związku z tym, że zostały wstawione niezgodnie z przepisami, nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Wykorzystujesz firmowe auto również do celów prywatnych? Do końca 2022 r. nie odliczysz 100% VAT 5 listopada 2019

24 września 2019 r. Rada (UE) wydała decyzję wykonawczą (2019/1594) uprawniającą Polskę do dalszego stosowania ograniczeń w zakresie odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami firmowymi. Na podstawie tej decyzji, obecne reguły odliczeń określone w art. 86a ustawy o VAT mogą być stosowane wobec podatników do 31 grudnia 2022 r.

Gdy transakcja jest rozliczana w walucie obcej, zapłata z użyciem mechanizmu podzielonej płatności jest utrudniona, ale możliwa 5 listopada 2019

Istotą mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) jest uregulowanie na rzecz kontrahenta zapłaty odpowiadającej kwocie netto na zwykły rachunek bankowy kontrahenta, a kwoty odpowiadającej VAT na tzw. „rachunek VAT” (prowadzony równolegle do „zwykłego” rachunku bankowego podatnika VAT).

Rozliczanie importu towarów stanie się łatwiejsze 10 października 2019

Już w przyszłym roku preferencyjne rozliczanie VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie dostępne dla większego grona podatników. Zmniejszy się również ilość obowiązków związanych ze stosowaniem tego rozwiązania.

Dzięki Wiążącej Informacji Stawkowej podatnicy będą mogli spać spokojniej 2 października 2019

Już wkrótce podatnicy będą mieli możliwość wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Nowa instytucja pozwoli ustalić stawkę VAT właściwą dla danego towaru lub usługi – może okazać się zatem wybawieniem dla wielu przedsiębiorców.