Adam Wnuk

Doradca podatkowy

języki:
Polski, Angielski

tel.: (71) 356 39 93

Adam Wnuk

Specjalizacje

Doświadczenie / projekty

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług – w tym w prowadzeniu rozliczeń klientów na gruncie tego podatku (VAT compliance) – oraz z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również kwestie związane z podatkiem u źródła (WHT), udział w sporach podatkowych i audytach z zakresu VAT oraz przygotowywanie opinii podatkowych, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, odwołań, skarg do sądów administracyjnych i innych pism procesowych.

Życiorys

W SENDERO Tax & Legal od września 2015 r. Absolwent Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył również studia podyplomowe dla kandydatów na doradców podatkowych.